Teritorijos prie Dariaus ir Girėno sporto centro Kaune pritaikymas sporto ir kultūros funkcijai

Objektas yra Kauno Ąžuolyno parko prieigose ir sudaro svarbų sporto objektų ir gamtinių elementų kompleksą. Keletas istorinių faktų: 1924 m., vykdant statybas Parodų kalne, pastatytas sporto halės ir futbolo stadiono kompleksas, Kūno kultūros akademija; 1935 m. Kauno miesto gatvių bei statybų rajonų schemoje išskirtos Ąžuolyno parko teritorija – sporto kompleksas; 1993 m. liepos 15 d. Parodos ir Sporto gatvių ašyje atidengtas Dariau ir Girėno paminklas; 2006 m. Ąžuolyno parkas įrašytas į LR Kultūros vertybių registrą; 2007 m. į LR Kultūros vertybių registrą įrašytas Kauno Ąžuolyno sporto statinių kompleksas. Pastarojo objekto vertingosios savybės: planavimo sprendiniai – laisvo planavimo principais skirtingu laiku suformuotų pastatų ir statinių kompleksas su vertingais objektais (Kūno kultūros rūmai, Sporto halė, Stadionas, Kauno tvirtovės garažas, Stepono Dariaus ir Stasio Girėno paminklas) vakarinėje Ąžuolyno dalyje; takai, keliai ar jų dalys – pėsčiųjų Sporto gatvės funkcija; želdynai ir želdiniai – pavieniai labai seni ąžuolai; pirminė ir istoriškai susiklosčiusi paskirtis- sporto rungtynių, kartais – įvairių masinių renginių; artimiausios supančios aplinkos kultūrinio kraštovaizdžio autentiškumas – į rytus nuo komplekso kultūrinis kraštovaizdis beveik nepakitęs, – tai Ąžuolyno sengirė, į vakarus komplekso aplinką pakeitė nuo XIX a. pabaigos nutiestos gatvės ir prie jų iškilę statiniai. Faktai apie svarbias visuomenės, kultūros ir valstybės istorijos asmenybes bei įvykius – 1938 m. įvyko pirmoji tautinė olimpiada; 1939 m. vyko Europos vyrų krepšinio čempionatas; 1993 m. lankėsi popiežius Jonas Paulius II, 2005 m. buvo Pasaulio lietuvių žaidynės.

Darbo tikslas – urbanistiniai sprendiniai: esamo stadiono rekonstravimas į 25 000 vietų universalios paskirties stadioną, Kauno sporto halės pertvarkymas į konferencijų ir mokslo inovacijų centrą, sporto universiteto plėtra, viešbutis, Ąžuolyno prieigų sutvarkymas ir kt. Spręstinos problemos: automobilių parkavimas, objektų funkcijos kaita, urbanistinė plėtra bei architektūrinės raiškos siūlymai renovuojant esamus statinius. Pagrindiniai principai: esamo (susiformavusio) mastelio paisymas; objekto meniškų savybių išlaikymas ir akcentavimas; viešųjų erdvių formavimas; istorinio urbanistinio kraštovaizdžio tapatumo išsaugojimas; šiuolaikinė architektūra – papildo bet ne darko aplinką.

Šio projekto atlikimo programa yra laisva, galite patys sudaryti projekto scenarijų ir apimtis urbanistinės struktūros plėtrai. Prieš sudarant projektavimo darbų programą, atliekami teritorijos istoriniai bei esamos būklės tyrimai, išanalizuojamas teritorijos vertingųjų savybių pobūdis. Projektuojant kultūros ir sporto statinių kompleksą bei aplinkos sutvarkymą, siūlyti individualų variantą.

Info:

http://sportohale.lt

https://en.wikipedia.org/wiki/Darius_and_Girėnas_Stadium

https://foursquare.com/v/sdariaus-ir-s-girėno-stadionas/4c813555d34ca143a4252080

http://www.europlan-online.de/s-dariaus-ir-s-gir%2526%2523279%253bno-stadionas/verein/2740

https://en.wikipedia.org/wiki/Kaunas_Sports_Hall

http://www.autc.lt/en/architecture-objects/791?id=791

http://www.atmintiesvietos.lt/vietos/kauno-sporto-hale/

kafe_2016_004

Teritorija DWG formatu

Site plan

Stadionio planas

Žaliakalnis_analizė_KAFe2016

3D brėžinys

Kauno istoriniai žemėlapiai