Teritorijos Laisvės al., Trakų g., Krėvos g. užstatymo siūlymai

Objektas yra Kauno miesto istorinėje dalyje, vadinamoje Naujamiesčiu, kuri į LR Nekilojamųjų kultūros vertybių registrą pateko 1999 m. Teritorijos vertingosios savybės, išskirtos registre: planinės struktūros tipas ir tinklas; keliai, gatvės, aikštės, įvažiavimai, pravažiavimai, takai, jų tipai, trasos, dangos – gatvių trasos; užstatymo aukštingumas; Trakų g. perspektyva ir išklotinės.

Miestų centrų užstatymo tankinimas bei gyvenamųjų būstų kiekio didinimas yra ypač aktualus siekiant miesto patrauklumo, ekonominių bei demografinių sąlygų gerinimo. Tarptautiniai dokumentai teigia, kad nuolatiniai funkcinio panaudojimo, socialinės struktūros, politinio konteksto ir ekonominės plėtros pokyčiai, pasireiškiantys struktūrinių intervencijų į istorinį urbanistinį kraštovaizdį forma, gali būti pripažįstami miesto tradicijos dalimi. Tokiu būdu, naujos architektūros pavyzdžių atsiradimas istorinėse struktūrose, papildo, bet ne darko aplinką. Projektuojamas kvartalas patrauklus savo geografine padėtimi, greta esančiu Vytauto parku bei centrine miesto gatve – Laisvės alėja.

Darbas skirtas esamoje laisvoje teritorijoje Laisvės al., Trakų g., Krėvos g. kampe ir kvartalo viduje užstatymui suformuoti. Prioritetas – daugiabučiai gyvenamieji namai.

Šio projekto atlikimo programa yra laisva, galite patys sudaryti projekto scenarijų ir apimtis urbanistinės struktūros plėtrai. Prieš sudarant projektavimo darbų programą, atliekami teritorijos istoriniai bei esamos būklės tyrimai. Kvartalas patenka į saugomą vietovę – Kauno Naujamiesčio teritoriją, kuriai galioja Naujamiesčio apsaugos reglamentas. Projektuojant gyvenamosios paskirties pastatus ir visą kvartalą siūlyti individualų variantą.

kafe_2016_011

Teritorija DWG formatu

3D brėžinys

Centras_analize_KAFe2016

Kauno istoriniai žemėlapiai