Teritorijos, esančios Vytauto pr. ir Kęstučio g. sankryžoje Kaune, užstatymo siūlymai

Teritorija patenka į istorinę Kauno Naujamiesčio zoną ir išsidėsčiusi prie pagrindinių centro gatvių – Kęstučio g. ir Vytauto pr. Greta esanti Kauno pėsčiųjų gatvė – Laisvės alėja. Šiuo metu kvartalas nėra sutvarkytas funkciškai, vyrauja chaotiškas ir padrikas užstatymas. Kvartalo geografinė padėtis miesto atžvilgiu yra patraukli kurti komercinės, visuomeninės ar kitos paskirties objektus.

Pagrindinis šiuolaikinei architektūrai istoriniame urbanistiniame kraštovaizdyje keliamas uždavinys yra atsiliepti į plėtros dinamiką, skatinant socialinius ekonominius pokyčius ir augimą, tačiau tuo pat metu ir gerbti paveldėtą miesto peizažą ir jo kraštovaizdinę aplinką. Struktūrinė intervencija privalo būti grindžiama nuodugniu istorinio urbanistinio kraštovaizdžio, kaip vertybių ir svarbos išraiškos, tyrimu ir analize. Planuojamos intervencijos ilgalaikio poveikio ir tvarumo tyrimas yra neatsiejama planavimo proceso dalis, ir jo tikslas yra apsaugoti istorinę struktūrą, pastatų visumą ir kontekstą.

Darbas skirtas vienos svarbiausių sankryžų Kauno Naujamiestyje užstatymui suformuoti. Vienas svarbiausių uždavinių – rasti tinkamą funkciją ir sprendimą esamos Vytauto pr. ir Kęstučio g. kampe tuščios teritorijos užstatymui, griaunant menkaverčius pastatus ir statant naujus. Būtina pasiūlyti transporto schemą ir pastato(ų) funkciją.

Šio projekto atlikimo programa yra laisva, galite patys sudaryti projekto scenarijų ir apimtis urbanistinės struktūros plėtrai. Kvartalas patenka į saugomą vietovę – Kauno Naujamiesčio teritoriją, kuriai galioja Naujamiesčio apsaugos reglamentas. Projektuojant komercinės, visuomeninės ar gyvenamosios paskirties pastatus, bendrą kvartalo sutvarkymą bei transporto schemą, siūlyti individualų variantą.

kafe_2016_013

Teritorija DWG formatu

3D brėžinys

Centras_analize_KAFe2016

Kauno istoriniai žemėlapiai