Jungtinis Kauno universitetų tarptautinių studijų mokslo inovacijų centras su Mokslo muziejumi Laisvės alėjoje ir S.Daukanto g. Kaune.

Objektas yra Kauno miesto istorinėje dalyje – Naujamiestyje (unikalus kultūros vertybės kodas – 22149). Šioje teritorijoje yra nusistovėję urbanistinės struktūros tipas ir tinklas, keliai, gatvės, aikštės, įvažiavimai, pravažiavimai, takai, jų tipai, trasos, dangos, liepų alėja Laisvės al., erdvinė struktūra su pagrindiniais istoriniais funkciniais ir kompoziciniais centrais: Šv. Mykolo Arkangelo – Įgulos bažnyčia (20904), stovinčia Nepriklausomybės a., Laisvės alėja – pagrindinė Naujamiesčio kompozicinė ašis, perimetrinis reguliarus užstatymas XIX a. – XX a. II p. 1-4 a. pastatais, atviros erdvės – aikštės, dominantės.

Projektuojamo objekto teritorija yra svarbiausioje Kauno Naujamiesčio vietoje, ribojama Laisvės alėjos – pėsčiųjų gatvės, jungiančios Naujamiestį su Senamiesčiu, bei S.Daukanto g. vedančios į Nemuno salą. Šių gatvių susikirtime yra svarbus traukos objektas – fontanas. Objektas projektuojamas buvusios universalinės parduotuvės “Merkurijus” vietoje https://lt.wikipedia.org/wiki/Merkurijus_(prekybos_centras) bei neužstatytoje teritorijoje kvartalo gilumoje. Šalia sklypo įsikūręs Vytauto Didžiojo universitetas, KTU centriniai rūmai.

Darbo tikslas: parengti Kauno universitetų tarptautinio mokslo inovacijų centro su mokslo muziejumi Laisvės al. ir S. Daukanto g. kampe projektą, bei sutvarkyti teritoriją iki Donelaičio g. kartu įjungiant Romuvos kino teatrą (unikalus kodas 32115, vertingosios savybės: tūris – kompaktinis, dviejų aukštų su pusrūsiu po P pastato dalimi, . aukštų išplanavimas, stačiakampės langų ir durų angos, fasadų architektūrinis sprendimas – funkcionalizmo stilistika, konstrukcijos, patalpų architektūrinės detalės). Siekiama sukurti šiuolaikinę mokslinių tyrimų ir studijų centrą, kuriant neformalias lauko ir vidaus erdves esamoje kvartalo infrastruktūroje, griaunant menkaverčius pastatus ir statant naujus.

Šiuo projektų būtų siekiama stiprinti Kauno mokslininkų ir studentų bendruomenę, studijų kokybę ir tarptautinį konkurencingumą koncentruojant mokslo ir studijų potencialą, sukuriant sąlygas studijų tarpdalykiškumui. 2013 metų pabaigoje penkių Kaune esančių universitetų rektoriai pasirašė ketinimų protokolą susivienyti ir iki 2022-ųjų atkurti 1922-aisiais įkurtą Lietuvos universitetą. Šiai dienai planuojami įvairūs universitetų klasteriai, siekiant aukštųjų mokyklų programų ir veiklų optimizavimo. Taip universitetai siekia stiprinti jėgas populiarindami Lietuvos kaip mokslo šalies įvaizdį pasaulyje, kartu bendradarbiaudami ir stengdamiesi pritraukti studentus iš užsienio. Darbo autoriai laisvi nusistatyti objekto dydį, programą, veiklos scenarijų.

 

Šio projekto atlikimo programa yra laisva, galite patys sudaryti projekto scenarijų ir apimtis urbanistinės ir architektūrinės struktūros plėtrai. Projektuojant objektus bei planuojant kvartalą ir jo jungtį su aplinka, siūlyti individualų variantą.

kafe_2016_006

Teritorija DWG formatu

3D brėžinys

Centras_analize_KAFe2016

Kauno istoriniai žemėlapiai