Daugiafunkcinis pasaulio lietuvių mokslo, meno ir inovacijų centras.

Objektas yra Kauno miesto istorinėje dalyje – Naujamiestyje (unikalus kultūros vertybės kodas – 22149). Šioje teritorijoje yra nusistovėję urbanistinės struktūros tipas ir tinklas, keliai, gatvės, aikštės, įvažiavimai, pravažiavimai, takai, jų tipai, trasos, dangos, liepų alėja Laisvės al., erdvinė struktūra su pagrindiniais istoriniais funkciniais ir kompoziciniais centrais: Šv. Mykolo Arkangelo – Įgulos bažnyčia (20904), stovinčia Nepriklausomybės a., Laisvės alėja – pagrindinė Naujamiesčio kompozicinė ašis, perimetrinis reguliarus užstatymas XIX a. – XX a. II p. 1-4 a. pastatais, atviros erdvės – aikštės, dominantės.

Darbo tikslas suprojektuoti daugiafunkcinį Pasaulio lietuvių mokslo, meno ir inovacijų centrą Laisvės al.- Donelaičio g.- Gedimino g. kvartale, nuverčiant menkavertį užstatymą bei išsaugant Naujamiesčiui svarbias vertingąsias savybes. Projekto tikslas – sukurti kokybiškai naują inovatyvią kvartalo struktūrą ir pastatą (us), kurie taptų traukos tašku ir idėjiniu stimulu palaikyti ir stiprinti Lietuvos ryšius su lietuvių bendruomenių užsienyje nariais, sukuriant palankias sąlygas kūrybai ir verslui. Lietuviai yra viena iš mažų tautų, kurios išeiviai gausiai pasklidę po visą pasaulį. Lietuva nuo XIX a. pabaigos buvo viena iš daugiausiai emigrantų (pagal gyventojų skaičių) pasauliui duodanti Rytų Europos valstybė. Būdingas XIX a. pab.- XX a. pradž. lietuvių emigracijos bruožas – didžiulis susidomėjimas mokslu, pažanga, kultūra, aktyvus dalyvavimas etninėje kultūrinėje veikloje, jungimasis į ekonominį gyvenimą ar politinių kovų sūkurius. Lietuvai atkūrus nepriklausomybę prasidėjo ir šiuo metu tebevyksta ekonominių priežasčių sąlygota emigracija iš Lietuvos, tačiau įvairiuose kraštuose kuriasi lietuvių bendruomenės, skirtingos savo istorine patirtimi, svoriu visuomenėje. Pasaulio lietuvių bendruomenė dabar apima 36 valstybių lietuvių bendruomenes. 2005–2014 m. gyventojų surašymų duomenimis, pasaulyje gyveno 3 663 tūkst. lietuvių, iš jų užsienio valstybėse – 619,6 tūkst. (16,9 proc.). Darbo autoriai laisvi nusistatyti objekto dydį, programą, veiklos scenarijų.

Šio projekto atlikimo programa yra laisva, galite patys sudaryti projekto scenarijų ir apimtis urbanistinės ir architektūrinės struktūros plėtrai. Projektuojant objektus bei planuojant kvartalą ir jo jungtį su aplinka, siūlyti individualų variantą.

kafe_2016_003

Teritorija DWG formatu

Centras_analize_KAFe2016

3D brėžinys

Kauno istoriniai žemėlapiai