Architektūros muziejus ir tyrimų centras kvartale tarp between Birštono g., Puodžių g., Druskininkų g. Ir Karaliaus Mindaugo prospekto Kaune.

Objektas yra Kauno Senamiesčio teritorijoje. Tokio pobūdžio kvartalų ir bendrai urbanistinių struktūrų projektavimas ir plėtra istorinėse miestų dalyse yra šių dienų aktualija Lietuvoje. Jų specifiką formuoja tokie charakteringi bruožai, kaip: teritorijos panaudos pobūdis ir formos, erdvinė organizacija ir vaizdiniai santykiai su aplinka, augmenija, techninės infrastruktūros elementai, įskaitant smulkius objektus ir konstrukcijų detales (grindinys, šviestuvai, ir kt.).

Kultūrinės paskirties pastatų integravimas tokio pobūdžio miesto audinyje turi būti ypač jautrus, atsižvelgiant į jau suformuotą istorinę aplinką, įskaitant atviras erdves, statinius, istorinių pastatų ir vietovių plėtinius ir perstatymus. Bet tuo pačiu neturi būti ignoruojamas naujas požiūris į urbanistinę plėtrą bei naujų, vizualiai svarbių miestui, pastatų integravimas į susiklosčiusią aplinką.

Darbas skirtas kvartalo tarp Birštono g., Puodžių g., Druskininkų g. ir Karaliaus Mindaugo pr. teritorijos pritaikymui moderniam architektūros centrui ir muziejui, numatant jungtį su Nemuno krantine. Kvartalas yra svarbių tranzitinių Kauno gatvių susikirtime bei patenka į saugomą vietovę – Kauno Senamiesčio teritoriją, kuriai galioja Senamiesčio apsaugos reglamentas. Ši teritorija turi potencialą visuomeninei kultūrinei plėtrai. Jūsų užduotis būtų suprojektuoti svarbų miesto kultūrinio centro pastatų bloką, kuris būtų jautrus vietos sąlygoms ir miesto audinio struktūrai. Svarbus urbanistinis sprendimas – kvartalo jungtis su pagrindinės Kauno upės, Nemuno, krantine. Šiuo metu pėsčiųjų eismui po Birštono gatve ir Karaliaus Mindaugo pr. įrengtos požeminės perėjos.

 

Šio projekto atlikimo programa yra laisva, galite patys sudaryti projekto scenarijų ir apimtis urbanistinės struktūros plėtrai. Projektuojant objektus bei planuojant kvartalą ir jo jungtį su aplinka, siūlyti individualų variantą. Galimi bendri sprendiniai su tema ” Estakada su komercinėmis patalpomis Birštono g. atkarpoje tarp Gertrūdos g. Ir Karaliaus Mindaugo pr.”

kafe_2016_008

Teritorija DWG formatu

3D brėžinys

Centras_analize_KAFe2016

Kauno istoriniai žemėlapiai